להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מהי סוגיא | מקורות

ארון הספרים היהודי (5)

דברים שבעל פה ובכתב

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד ב
המשך

אלוהים בדעת המיעוט

מסכת בבא מציעא פו, א
המשך

הומור (0)

אין מקורות

יהדות עכשווית (0)

אין מקורות

מידע ונתונים (6)

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות
המשך

מרשת של רשתות- לבית מדרש מרכזי

חיבורם של ישראלים ויהודי התפוצות דתיים וחילוניים , יהודים ושאינם יהודים ועוד
המשך

סוגיא למערכת החינוך

מודל פדגוגי ללמידה אקטיבית , משמעותית
המשך

מידע על סוגיא (0)

אין מקורות

מקורות אקדמיים (0)

אין מקורות

מקורות משפטיים (0)

אין מקורות

מקורות עכשוויים (2)

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות
המשך

סוגיא למערכת החינוך

מודל פדגוגי ללמידה אקטיבית , משמעותית
המשך

מקורות קלאסיים (0)

אין מקורות

עיתונות ותרבות פופולארית (0)

אין מקורות