כנס

מהי סוגיא | מקורות

ארון הספרים היהודי (5)

דברים שבעל פה ובכתב

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד ב
המשך

אלוהים בדעת המיעוט

מסכת בבא מציעא פו, א
המשך

יהדות עכשווית (1)

מקורות קלאסיים (0)

אין מקורות

מקורות עכשוויים (6)

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות
המשך

סוגיא למערכת החינוך

מודל פדגוגי ללמידה אקטיבית , משמעותית
המשך

מקורות משפטיים (1)

מקורות אקדמיים (0)

אין מקורות

עיתונות ותרבות פופולארית (0)

אין מקורות

מידע ונתונים (7)

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות
המשך

מרשת של רשתות- לבית מדרש מרכזי

חיבורם של ישראלים ויהודי התפוצות דתיים וחילוניים , יהודים ושאינם יהודים ועוד
המשך

סוגיא למערכת החינוך

מודל פדגוגי ללמידה אקטיבית , משמעותית
המשך

הומור (0)

אין מקורות