כנס

מהי סוגיא | מקורות

ארון הספרים היהודי (5)

דברים שבעל פה ובכתב

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד ב
המשך

אלוהים בדעת המיעוט

מסכת בבא מציעא פו, א
המשך

יהדות עכשווית (0)

אין מקורות

מקורות קלאסיים (0)

אין מקורות

מקורות עכשוויים (4)

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות
המשך

מקורות משפטיים (1)

מקורות אקדמיים (0)

אין מקורות

עיתונות ותרבות פופולארית (0)

אין מקורות

מידע ונתונים (5)

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות
המשך

מרשת של רשתות- לבית מדרש מרכזי

חיבורם של ישראלים ויהודי התפוצות דתיים וחילוניים , יהודים ושאינם יהודים ועוד
המשך

הומור (0)

אין מקורות