להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מסחר בשבת | מקורות

תרבות – כן, מסחר – לא

הניסיון הישראלי והגלובאלי מלמד שבמקרים רבים
תרבות הצריכה מביסה חלופות אחרות לניצול זמן פנוי.
כוונת ההצעה היא לאפשר קיומו של יום שבועי
שיוקדש לתרבות, פנאי ובידור.
לפיכך

היא מבקשת למנוע את התרחבותה
של הפעילות המסחרית – צרכנית
מימי החולין אל יום השבת.

מתוך אתר אמנת גביזון-מדן

Avatar

אז מה עושים בעולם?

סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק,

Avatar

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"