להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מסחר בשבת | מקורות

שבת = שיוויון

מתוך שינוי הנוסחאות
שבין הדברות הראשונות והשניות…
(בין שמות לדברים)

נתברר הדבר לאין ספק,
שתעודת השבת היא לקיים את השויון של בני האדם,
שלא להשגיח בהבדל ביניהם במעמדם החברתי

הפילוסוף הרמן כהן, מובא בתוך ספר השבת, עמ' 151

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אז מה עושים בעולם?

סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק,

Avatar

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"