להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מסחר בשבת | מקורות

שבת אפילו לבהמות

ששת ימים תעשה מעשיך

וביום השביעי תשבת,

למען ינוח שורך וחמרך

וינפש בן אמתך והגר

שמות כג, יב

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אז מה עושים בעולם?

סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק,

Avatar

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"