להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מסחר בשבת | מקורות

מתנת שבת

"אני ה' מקדשכם"

(שמות ל"א, י"ג)

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:
משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי

ושבת שמה,
אני מבקש ליתנה לישראל

תלמוד בבלי, מסכת שבת דף י', עמוד ב

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אז מה עושים בעולם?

סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק,

Avatar

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"