להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מסחר בשבת | מקורות

לב השבוע

השבת היא המרכז,
אשר כל ימי השבוע יונקים ממנו…

כמו הלב,
שממנו נמשכת החיות לכל האיברים

החפץ חיים (ר' ישראל מאיר מראדין) שם עולם

Avatar

אז מה עושים בעולם?

סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק,

Avatar

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"