להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מסחר בשבת | מקורות

לא רק לחרדים כואב

כל החנויות בעיר צריכות להיות סגורות מערב שבת ועד מוצאיה.

חילול השבת מכאיב לא רק לחרדים

כי אם לכל מי שרוצה לראות בת"א עיר ואם בישראל,

יורשתם של מרכזי היהדות בגולה.

השבת היא אות הסולידריות הלאומית הנפלאה ביותר מדור לדור,

וכל הפוגע בה, באחדות ישראל הוא פוגע.

מאיר דיזנגוף, ראש העיר תל אביב, מודעה עירונית מס' 36

למודעה המלאה לחצו כאן

Avatar

אז מה עושים בעולם?

סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק,

Avatar

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"