להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שקרים לבנים – הדגמה | מקורות

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כיצד מרקדין לפני הכלה?

בית שמאי אומרים:   "כלה כמות שהיא",

ובית הלל אומרים:   "כלה נאה וחסודה".

עוד ריקוד

כיצד מרקדין

 האם בית שמאי ובית הלל חולקים לגבי כל מקרה של שקרים לבנים?

 הרחבה של עמדת בית שמאי

 

כתובות דף יז, עמוד א

Avatar

אמת לחולה טרמינלי

מד-מן .עונה 4 פרק 3

Avatar

אהרון השקרן

אבות דר' נתן יב' , ד