להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שקרים לבנים – הדגמה | מקורות

הרחבה לעמדת הפתיחה של בית שמאי

אסור לשקר  אפילו כדי לשמח חתן וכלה

השקר אורב לנו מאחורי כל פינה.

לא בכדי ציוותה התורה "מדבר שקר תרחק" –

יש דברים שהם אסורים ויש שהם מותרים

אבל במקרים מעטים מאוד אנו נדרשים לקחת "מרחק בטחון" [השני הוא בעריות ] .

ולכן , כאשר אין הכרח לשקר , כמו במצב זה של ריקודים לפני הכלה ,

 אפשר להסתפק בלשמח את החתן והכלה

(כפי שטוען הר"י מגאש) גם בלי לעטוף אותם במליצות לא אמינות.

אנחנו רוצים לחיות בחברה של דוברי אמת .

ראו את תחילת שיעורו של הרב יובל שרלו בענין זה

Avatar

אמת לחולה טרמינלי

מד-מן .עונה 4 פרק 3

Avatar

אהרון השקרן

אבות דר' נתן יב' , ד