להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שקרים לבנים | מקורות

יחסים אינטימיים ופדיון הבן

בחורה רווקה הרתה והפילה את ולדה. לאחר זמן חזרה בתשובה והתחתנה עם בחור ישיבה ונולד להם בן בכור. הבעל החל בהכנות לקראת פדיון בנו הבכור, כיוון שלא ידע שאשתו הרתה בעבר, ונשאלה השאלה: האם האישה צריכה לגלות לבעלה על הריונה בימי רווקותה כדי שלא יברך לשווא את ברכות פדיון הבן16. בתשובתו, מפרט הרב עובדיה יוסף את התלבטותו ופוסק באופן נועז וחד-משמעי שהאישה אינה חייבת לגלות לבעלה שהרתה לאחֵר קודם נישואיה לו. וזה לשונו:

שמכיוון שאיסור ברכה שאינה צריכה [=ברכה לבטלה] אינו אלא איסור דרבנן…
טוב שלא לגלות לו ולא כלום, כדי שלא לגרום חשש גירושין בין הזוג,
ועל כל פנים ודאי שיהיו מריבה וקטטה וביטול שלום הבית,
וגם ביזיון גדול לאישה ולמשפחה. וגם לילד הנולד יגרום העניין להוצאת שם רע,
שיהיה שיחה בפי הבריות עד עולם וכו'.
הלכך יניחו לאבי הבן לעשות הפדיון עם שתי הברכות,
שגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה17. 

שו"ת יביע אומר, חלק ח, יורה דעה, סימן לב. (מתוך אתר אתר דעת

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כתובות דף יז, עמוד א

Avatar

החיזיון השקספירי – המלך ליר

שקריה של קורדליה - האוניברסיטה הפתוחה