להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מסחר בשבת | מקורות

חוק ההסמכה

מתוך חוק פקודת העיריות

סמכויותיה של העירייה הן:

להסדיר פתיחתם וסגירתם
של חנויות ובתי-מלאכה, מסעדות, בתי-קפה, בתי-תה, בתי-משקה, מזנונים, קנטינות
ומוסדים אחרים כיוצא באלה, ושל בתי-קולנוע, תיאטרונים
ומקומות אחרים של עינוג ציבורי או של סוג פלוני מהם,
ולפקח על פתיחתם וסגירתם,

ולקבוע – בלי לפגוע בכללותה של הסמכות –
את שעת פתיחתם וסגירתם ביום פלוני;
אלא שתקפה של פיסקה זו יהא בכפוף לכל פטור שהשר יורה עליו בצו;

עיריה רשאית להפעיל את סמכותה
בתחום שיפוטה או בחלק ממנו לגבי ימי המנוחה,
בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית
לענין זה, שבת ומועדי ישראל – מכניסת השבת או המועד ועד צאתם.

מתוך אתר משרד הכלכלה

לנוסח המלא לחץ כאן,

סעיף 249

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אז מה עושים בעולם?

סקירה משווה. עו"ד דינה צדוק,

Avatar

השבת על פי בן גוריון

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"