להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שוויון הזדמנויות בחינוך | מקורות

הצעות ליישום תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך

מקורות אחרונים באתר

Avatar

הצעה לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך

המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם מכון ון-ליר (בראשות פרופ' משה יוסטמן)