כנס

שקרים לבנים | מקורות

החיזיון השקספירי – המלך ליר

ד"ר אליזבת פרוינד: החיזיון השקספירי
האוניברסיטה הפתוחה יחידות 7-9

image

Avatar

אמת לחולה טרמינלי | מד מן |

חולת סרטן סופני שמשפחתה מסתירה ממנה

Avatar

אהרון השקרן

אבות דר' נתן יב' , ד