כנס

שקרים לבנים – הדגמה | מקורות

אמת לחולה טרמינלי | מד מן |

דון מגלה שחברתו הטובה הקרובה חולה בסרטן סופני,
אך בני משפחתה לא סיפרו על כך.

Avatar

אמת לחולה טרמינלי | מד מן |

חולת סרטן סופני שמשפחתה מסתירה ממנה

Avatar

אהרון השקרן

אבות דר' נתן יב' , ד