כנס

שקרים לבנים | מקורות

אמת לחולה טרמינלי | מד מן |

דון מגלה שחברתו הטובה הקרובה חולה בסרטן סופני,
אך בני משפחתה לא סיפרו על כך.

Avatar

כיצד מרקדין לפני הכלה?

כתובות דף י, עמוד א

Avatar

החיזיון השקספירי – המלך ליר

שקריה של קורדליה - האוניברסיטה הפתוחה