כנס

הגבלת הורות? | מקורות

הגבלת ילודה בתנאי מצוקה

אין להוליד ילדים בעת צרה כדי שלא יהיו מעמסה של הציבור

תענית יא א