להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מהי סוגיא | מקורות

אלו ואלו דברי אלוהים חיים

אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל,

הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו.

יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן,
והלכה כבית הלל.

וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים,
מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן?

מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי.

ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן (עירובין דף יג עמוד ב).

Translation>

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות