להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בית הלל

בית הלל

מותר לשקר כדי לשמח חתן וכלה . החיים אינם בית משפט . מערכת יחסים חברתית מחייבת עיגול פינות ויצירת אווירה טובה ומעודדת לכולם.  אם החתן בחר בכלה הרי היא בוודאי נאה בעיניו. שמחת בני הזוג חשובה יותר מקריטריונים אסתטיים מחמירים. לדיון התלמודי

9
בית שמאי

בית שמאי

אסור לשקר  אפילו כדי לשמח חתן וכלה חשוב להימנע מלומר דבר שקר אלא רק במקרה חמור. במקרה של חתונה ניתן לשבח את הכלה על מה שבאמת יש בה ולהרחיק את השקר מהחברה שלנו. לדיון התלמודי

7
 

סוגיה זו החלה רק השבוע ולפיכך אין בה עדיין סיכומים