להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שוויון הזדמנויות בחינוך | מקורות

הצעה לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך

נייר לכנס אלי הורוביץ של המכון הישראלי לדמוקרטיה  בשיתוף עם מכון ון-ליר (בראשות פרופ' משה יוסטמן)

מקורות אחרונים באתר

Avatar

הצעה לתקצוב דיפרנציאלי בחינוך

המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף עם מכון ון-ליר (בראשות פרופ' משה יוסטמן)