להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

שבת אפילו לבהמות

ששת ימים תעשה מעשיך

וביום השביעי תשבת,

למען ינוח שורך וחמרך

וינפש בן אמתך והגר

שמות כג, יב

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים באתר