להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מהי סוגיא | מקורות

מי ראוי לשבת בסנהדרין?

אמר רבי יוחנן: אין מושיבין בסנהדרין אלא בעלי קומה, ובעלי חכמה, ובעלי מראה,

ובעלי זקנה, ובעלי כשפים, ויודעים בשבעים לשון, שלא תהא סנהדרי שומעת מפי המתורגמן.

אמר רב יהודה אמר רב: אין מושיבין בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה.

אמר רב: אני אדון ואטהרנו; (סנהדרין דף יז עמוד א)

…תנא: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים.

(עירובין יג')

Translation>

מקורות אחרונים באתר

Avatar

כלי סוגיא היחודיים

כלי שדרוג ועריכה של הדיון הפורומי לסוגיות