להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

חופש המימון או חופש הדיון?

בהקשר זה חשוב להבחין בין מימון ממשלתי בעל תכלית קונקרטית ומוגדרת מראש, לבין מימון ממשלתי "כללי". מימון ממשלתי מוגדר מכונה "פורום ממשלתי", והוא נוצר כאשר הממשלה מקצה משאבים לקידום תכלית מסוימת באמצעות פעילות אקספרסיבית. מסיבת עיתונאים, טקס זכרון ממלכתי או קמפיין העלאת מודעות לסכנות הסמים מהווים דוגמאות לפורומים ממשלתיים מובהקים. לאור תכליתו המוגדרת מראש של הפורום והאופי הנגזר מתכלית זו, מקובל שהגישה לפורום הממשלתי מוגבלת, ומותנית בעמידה בתנאים שהציבה הממשלה. עוד מובן, כי במסגרת פורום ממשלתי, לממשלה נתונה הרשות להבחין בין עמדות שונות על-בסיס תוכנן, ואף לבחור בין דוברים. כפי שנכתב, כאשר הממשלה מקצה מימון במטרה "לומר לא לסמים!", איננו מצפים ממנה במקביל לומר לסמים כן. בפורום ממשלתי הממשלה מקדמת את עמדותיה-שלה כגוף נבחר, ועל כן נתונה לה חירות מוחלטת-כמעט לשלוט בתכני הביטוי הנהנים ממימון ומבמה ציבורית

לקריאת המאמר המלא של מאיר ירום לחצו כאן

סוגיות קשורות

    מקורות אחרונים באתר