להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

השבת על פי בן גוריון

אין יהודי חייב להיות דווקא אדוק
למען יראה הערך הרב שיש בקיום השבת ומועדי ישראל,
כימי מנוחה וחגים היסטוריים
המנחילים צביון יהודי ורציפות היסטורית
לחיינו הציבוריים

דוד בן גוריון, מתוך "נצח ישראל"

סוגיות קשורות