להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הרחבה לעמדת הפתיחה של בית שמאי

אסור לשקר  אפילו כדי לשמח חתן וכלה

השקר אורב לנו מאחורי כל פינה.

לא בכדי ציוותה התורה "מדבר שקר תרחק" –

יש דברים שהם אסורים ויש שהם מותרים

אבל במקרים מעטים מאוד אנו נדרשים לקחת "מרחק בטחון" [השני הוא בעריות ] .

ולכן , כאשר אין הכרח לשקר , כמו במצב זה של ריקודים לפני הכלה ,

 אפשר להסתפק בלשמח את החתן והכלה

(כפי שטוען הר"י מגאש) גם בלי לעטוף אותם במליצות לא אמינות.

אנחנו רוצים לחיות בחברה של דוברי אמת .

ראו את תחילת שיעורו של הרב יובל שרלו בענין זה

סוגיות קשורות