להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית | מקורות

המתח בין הצביון היהודי וחופש הפרט

הרב סתיו וירון לונדון

מקורות אחרונים באתר

Avatar

אין חובה לרישום נישואין – הרמב"ם

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו