להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

דברים שבעל פה ובכתב

דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה,

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב.

א"ר יוחנן: לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה,

שנאמר: "כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל".

(תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ס עמוד ב  )

<Translation

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים באתר