להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

סיינפלד צודק

סיינפלד צודק

אי אפשר לומר לחבר את האמת
לחבר על חברתו בזמן שהם יוצאים

8
קרימר צודק

קרימר צודק

חייבים לומר את האמת
לחבר על חברתו
דווקא בזמן שהם יוצאים

8
 

סוגיה זו נצאת בראשיתה .
לפיכך  בשלב הזה
אין בה עדיין סיכומים