להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

סיינפלד צודק

סיינפלד צודק

אי אפשר לומר לחבר את האמת
לחבר על חברתו בזמן שהם יוצאים

10
קרימר צודק

קרימר צודק

חייבים לומר את האמת
לחבר על חברתו
דווקא בזמן שהם יוצאים

13
 

סוגיה זו נצאת בראשיתה .
לפיכך  בשלב הזה
אין בה עדיין סיכומים