כנס

פתיחה

שיטת המסלולים

שיטת המסלולים

יש להוסיף בצד המסלול הדתי הקיים מסלול נוסף – מסלול אזרחי למי שחפץ בו.

בעלי העמדה: שחר ליפשיץנפתלי רוטנברג 

0
המסגרת האזרחית

המסגרת האזרחית

יש לשנות את המצב הקיים מן השורש. וליצור מסגרת אזרחית רחבה ואחידה לנישואין וגירושין.

מי  שירצה להינשא יקבל רישיון אזרחי מטעם המדינה. לאחר מכן, בני הזוג יוכלו לבחור בין טקסי נישואין שונים (דתיים או אזרחיים) שיערכו על ידי מי שהוסמכו  מטעם המדינה. דיני משפחה אזרחיים יסדירו את התנאים לנישואין, היחסים הפנימיים בין בני הזוג במהלך חייהם המשותפים והגירושין.

בעלי העמדה: פנחס שיפמןאבישלום וסטרייך 

2
הסכם משפטי

הסכם משפטי

זוגיות תיווצר על ידי הסכם משפטי בין שני בני הזוג . הסכם זה יאפשר רישומם על ידי המדינה כמי שזכאים לקבל  את כל הזכויות המוקנות לזוגות נשואים. לעומת זאת המושג "נישואין " ישאר כפי שהוא כיום – רק על פי ההלכה. מודל זה מאפשר גם את חופש הבחירה של כל זוג להנשא בדרכו וגם ישמר את מהות הנישואין כדת משה וישראל.  

 בעל העמדה: הרב אליעזר מלמד.

0
סיכום 

החלופות השונות מנסות להתמודד עם שלוש בעיות מרכזיות: מסורבי הגט, מנועי החיתון והפגיעה בחופש הדת.
מנקודת מבטם של מסורבי הגט – מסגרת אזרחית רחבה אומנם מציעה אפשרויות לפירוק אזרחי של הקשר אף בלא גט, אולם היא עלולה להחליש את מעורבותה של המדינה בהשגת הגט הדתי אשר הכרחי לצורך נישואין שניים. מנגד, שיטת המסלולים תבטיח את המשך המעורבות של המדינה במתן הגט למסורבים, אך היא כובלת בני זוג שנישאו בנישואין דתיים לגירושין הדתיים ובכך אף מגבירה את תופעת "הסחטנות" בתמורה למתן הגט. שיטת ההסדרה המשפטית מונעת את הצורך בגט דתי לשם התרת הקשר, אך אינה מאפשרת מעורבות של המדינה לשם הגנה על הצדדים לקשר בעת פירוקו.
עבור מנועי החיתון – המסגרת האזרחית הרחבה עדיפה משום שהיא מציעה שיוויון מלא ואפשרות בחירה רחבה בין טקסים שונים. להמשך הקריאה>