כנס

פתיחה

זכות ההורים קודמת

זכות ההורים קודמת

לכל אדם זכות  להביא ילדים לעולם. לפיכך, אין להגביל את הזכות להורות ואת הזכות לשוויון.

לכל אדם יש את הזכות הבסיסית להורות ולמימוש השאיפה והטבעית לילד.
כמו כן, כל אדם רשאי לחיות את חייו ולגדל את ילדיו לפי עולם הערכים שהוא מוצא לנכון, ולכן לא ניתן לקבוע לכך תנאי סף.

בנוסף, דווקא מבחינה נפשית, לרוב, אנשים בעלי מוגבלות שכלית כמו תסמונת דאון וכד', הם אנשים מאוד חמים המסוגלים להעניק אהבה רבה.
מה גם שילד שגדל להורים בעלי מוגבלויות מתחנך לקבלת השונה ואהבה ללא תנאי.


ראה מאמרו של הרב שי פירון>

0
טובת הילד קודמת

טובת הילד קודמת

הדאגה לטובת הילד מצריכה לעיתים התערבות והגבלת הזכות להורות.
מגבלות גופניות או נפשיות משמעותיות של ההורים, עלולות לפגוע בהתפתחותו התקינה של הילד.
לפיכך, יש להגביל את זכות ההורים להבאת ילדים לעולם.


ראה מושג ה'הולדה בעוולה'>
0
תלוי ברמת הפגיעה והתמיכה

תלוי ברמת הפגיעה והתמיכה

במקרים בהם המגבלות אינן יוצרות סכנה למניעת הצרכים הבסיסיים של הילד (מזון, ניקיון, חום ואהבה וכו') אין להגביל את זכות ההורים.
כמו כן, במידה וישנה סביבה משפחתית תומכת (סבים, דודים וכו') שתערוב לבריאות הפיזית והנפשית של הילד, ראוי לאפשר לזוג בעלי מוגבלות להביא ילדים לעולם.


ראה מאמרו של פרופ' משה זכי>
1
סיכום