Login
In order to get your User name and Password
Register here

Opening

השר יובל שטייניץ

השר יובל שטייניץ

אם מתווה הגז לא יתקדם אז התעשיה והמשק בישראל יפגעו פגיעה קשה. כל מי שעיניו בראשו, גם אם קצת חולק על פרט כזה או אחר, כל אדם רציונלי חייב לתמוך בקידום מהיר של השדות הקיימים אחרי 3 השנים של העיכוב.

לצפייה>

1
אבי ליכט

אבי ליכט

בנושא של משק האנרגיה יש החשש מריכוז העוצמה ברמה הכלל־משקית. זהו חשש החורג משאלות של מחיר ותחרות לעבר תחומים אחרים של יכולת השפעה על תהליך קבלת ההחלטות במשק כולו”.
להרחבה>

1
sources

Summary

בעקבות הסכם הגז השנוי במחלוקת

The Discussion

 • Editor

  דחיפות פיתוח המשק והנזק הכלכלי דחיפות פיתוח המשק והנזק הכלכלי (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  כל שינוי של כללי היסוד משמעותו עיכוב של פיתוח משק הגז לשנים רבות. כל שינוי של כללי היסוד משמעותו עיכוב של פיתוח משק הגז לשנים רבות. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  יש חשיבות לכך שתתבצע הסדרה ברורה של נושא משאבי הגז, בתהליך ציבורי ומקצועי. יש לציין שלא רק שהגז לא תקוע… יש חשיבות לכך שתתבצע הסדרה ברורה של נושא משאבי הגז, בתהליך ציבורי ומקצועי. יש לציין שלא רק שהגז לא תקוע אלא הוא זורם כבר שנתיים ממאגר תמר. לצפייה> (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  עיכוב במתווה גורם לכך שהופסקו החיפושים בשנים האחרונות על ידי חברות זרות וכך הסיכוי לאיתור מאגרים נוספים ופירוק התחרות -… עיכוב במתווה גורם לכך שהופסקו החיפושים בשנים האחרונות על ידי חברות זרות וכך הסיכוי לאיתור מאגרים נוספים ופירוק התחרות - קטן. לצפייה> (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  בעיית המונופול בעיית המונופול (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  ללא הסדרה ברורה של שוק הגז, תהיה השחתה מאסיבית של המשק כולו (כוללת תקשורת וממשלה) על ידי חברות הגז ואנשיה.… ללא הסדרה ברורה של שוק הגז, תהיה השחתה מאסיבית של המשק כולו (כוללת תקשורת וממשלה) על ידי חברות הגז ואנשיה. לצפייה> (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  מונופול חייב להיות מוקף באמצעי ביטחון כדי שלא יוכל לנצל לרעה את מעמדו.   מונופול חייב להיות מוקף באמצעי ביטחון כדי שלא יוכל לנצל לרעה את מעמדו.   (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  המונופול שנוצר הוא מונופול טבעי, היו כמה חברות שביצעו חיפושי גז ונובל היא זאת שמצאה את שני המאגרים הגדולים. מתווה… המונופול שנוצר הוא מונופול טבעי, היו כמה חברות שביצעו חיפושי גז ונובל היא זאת שמצאה את שני המאגרים הגדולים. מתווה הגז מפרק את המונופול.  המצב היום הוא שיש שדה אחד - תמר עם בעלים אחד ששולטים בו. לאחר יישום המתווה יהיו שלושה שדות (תמר, כריש תנין) עם 3 בעלים שונים. https://www.youtube.com/watch?v=s5Rh7zqJXAc (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  רגולציה רגולציה (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  בשל הבעיה החמורה, יש צורך ברגולציה יעילה, ריבוי הרגולטורים מוביל לבעיה שלחוסר תיאום ורגולציה לא אפקטיבית. רק שילוב כוחות ופעולה… בשל הבעיה החמורה, יש צורך ברגולציה יעילה, ריבוי הרגולטורים מוביל לבעיה שלחוסר תיאום ורגולציה לא אפקטיבית. רק שילוב כוחות ופעולה בכיוון אחד תוך שימוש בכלל האמצעים העומדים לרשות הממשלה, לרבות קידום חקיקה, יכול להביא לתוצאה אופטימלית. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  ישראל חייבת לספק וודאות רגולטורית, כדי לאפשר ליזמים בלוויתן ותמר לנהל משא ומתן מעמדת כוח ובמקביל תאפשר לישראל לפתח יחסים… ישראל חייבת לספק וודאות רגולטורית, כדי לאפשר ליזמים בלוויתן ותמר לנהל משא ומתן מעמדת כוח ובמקביל תאפשר לישראל לפתח יחסים אסטרטגים. בתקופה סוערת פוליטית, ישראל תוכל למקסם תועלות גאופוליטיות ע"י ייצוא גז. להרחבה> (צפיה בדעה במקור)