Login
In order to get your User name and Password
Register here

White lies | Discussion page

דיוני בית מדרש זה סגורים למשתתפיו בלבד.
אם ברשותך שם משתמש וסיסמא-
אנא הכנס בצד שמאלי העליון של האתר.

אם טרם נרשמת, ניתן לפנות לראש בית המדרש
ולבקש להצטרף לבית המדרש
sugia.net@gmail.com

Index

מחלוקת : קריימר סיינפלד

לקריאה

מחלוקת : כיצד מרקדין לפני הכלה

לקריאה

Last opinions

user profile image
מרב לוגסי
23.11.2019 9:00

לפי דבריו של רונאל פישר, שהביא את דבריהם של משלי ורבי אלעזר בן שמעון, הרי הוא תמוך בדרים של בית הלל. יש פה שקר אקטיבי שנועד לעשות שלום. אם אדם יודע שבזכות השקר שלו יהיה שלום, או לחלופין ימנע מלחמה, הרי שכדאי לו לדבוק בשקר, בדיוק כפי שבית הלל גרס, שגם אם הכלה סומא או חיגרת , יש לשבח אותה, כדי שהצד השני לא יפגע.

user profile image
מרב לוגסי
23.11.2019 8:56

קריימר הוא לפי בית שמאי. הוא גורס שיש לומר לחבר את האמת בכל מחיר, גם אם היא כואבת. לעומתו, סיינפלד, שלא אמר לקרמר מאם, עשה זאת כדי לא לפגוע בו , כי הוא לא אהב את חברתו. הוא חושב בדיוק כפי בית הלל, שאומר שיש לשבח בכל מקרה את הכלה אף אם היא פגומה, או כפי עשה סיינפלד, שבחה בעיניו ולא אמר מאום כדי לא לפגוע.

user profile image
מרב לוגסי
23.11.2019 8:51

בית שמאי ובית הילל חולקים בנוגע לשקרים לבנים. בית שמאי גורסים שיש לומר את האמת ולשיר על המעלות של הכלה כפי שהן. בית שמאי טוענים שאין יותר חשוב מהאמת ומדבר שקר תרחק. בדיוק כפי שחושב סיינפלד, שהעדיף לא להגיד מאום כדי לא לפגוע. לעומתם בית הלל טוענים שבכל מקרה יש להלל את  הכלה , גם אם היא סומא או חיגרת

Members