להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בית מדרש

מנחה

מנחה

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?