כנס

בית מדרש

אודי ליאון

אודי ליאון

שקרים לבנים

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק שבתון לכל עובד?

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?

מהי סוגיא

רשת של רשתות דיונים ומחלוקות, בשאלות החיים הבוערות, בהשראת החשיבה התלמודית

שקרים לבנים – הדגמה

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?