להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בית מדרש

שירה בן-אלי

מעבירה חבורת עניין ב'בית פרת' על הגות יהודית מזרחית. עורכת דין רוב היום, ובשאר הזמן כותבת לפייסבוק ולמגירה. אוהבת לרוץ יחפה בין הים לחול.

שירה בן-אלי

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?