להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בית מדרש

רוני שפירא

מעבירה חבורת עניין ב'בית פרת' ירושלים על פרשת השבוע ושירה עברית, סטודנטית לתואר שני בייעוץ ארגוני, אוהבת לשבת בסטף עם "מדרש רבה".

רוני שפירא

קרבן או מקרבן

האם אין בהכשלת מינוי של איש ציבור שתיקו נסגר- משום עוול?