להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בית מדרש

איילת ברג-ורמן

מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל

איילת ברג-ורמן

נישואין במדינה יהודית ודמוקרטית

כיצד ניתן ליישב בין ה"יהודי" ל"דמוקרטי" בנושא הנישואין?