להתחברות
לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

בית מדרש

מנחה

עורך ב"סוגיא"

מנחה

דילמת הרגולציה ופיתוח המשק

סוגיית הגז - הדילמה בין חשיבות פיתוח המשק ובין הצורך ברגולציה

שבתון לכל עובד

האם יש לחוקק שבתון לכל עובד?

שקרים לבנים

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?

שקרים לבנים – הדגמה

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?