כנס

שקרים לבנים

כיצד נוהגים בחבר שבת זוגו אינה מתאימה לו?

סוגיות בית המדרש